هتل شرق تهران | 09921616231

هتل شرق تهران صنعت هتل مدرن مفهوم صنعت هتلداری مدرن شامل تمام نهاده‌ای گردشگری است که محل اقامت میهمانان و خدمات دیگر را برای مصرف گردشگری فراهم می‌کنند و در انواع مختلفی از شرکت‌هایی سازماندهی شده‌اند که برای برآوردن نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده (مشتریان) و دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین‌شده و بهترین نتایج کسب‌وکار کار …