هتل آیت الله کاشانی | 09921616231

هتل آیت الله کاشانی سفر و گردشگری آفریقا یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد است اقتصاد این قاره که ۸.۵ درصد (یا ۱۹۴.۲ میلیارد دلار)از این کشور را تشکیل می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸؛ از ۸.۱ درصد و ۷.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶. هتل این رکورد رشد آفریقا را به عنوان دومین …